zondag 6 september 2015

Economie in de lift! Wat betekend dit voor de woningmarkt?

In het nieuws horen we de laatste tijd goede berichten over het herstel van de Nederlandse economie. In het eerste kwartaal van 2015 is deze met 0,6% gegroeid ten opzichte van Q4 2014 (toen de economie met 0,9% groeide). Mede hierdoor trekt de werkgelegenheid in Nederland weer aan wat een positief gevolg heeft voor de koopkracht. Al met al erg goede berichten voor de Nederlandse woningmarkt!


Verwachting Nederlandse woningmarkt
Zowel de Rabobank als de NVM verwachten een verdere groei op de koopwoningmarkt. Dit door een hogere economische groei, lage hypotheekrente en een hoog consumentenvertrouwen. Deze bevorderende factoren hebben een groter effect dan de factoren met een negatieve invloed, waardoor en een groei wordt verwacht.
De verwachtingen voor 2016 liggen tussen de 170 en 190 duizend transacties op de koopwoningmarkt.

Lage hypotheekrente
In Q1 van 2015 is de totale uitstaande hypotheekschuld met €1,3 miljard toegenomen. De verwachting van de Rabobank en de NVM is dat deze hypotheekschuld dit en volgend jaar zal toenemen.
Mede door de lage spaarrente wordt wel verwacht dat huishoudens extra zullen aflossen.
Mede door deze verwachtingen kan verwacht worden dat de hypotheekrentes in 2015 en 2016 laag zullen blijven (ondanks de stijging van de kapitaalmarktrentes).Woningtransacties & koopsom
Cijfers van het kadaster bevestigen het goede nieuws over het herstel van de Nederlandse woningmarkt. In het eerste half jaar van 2015 is er een stijging van 19,4% te zien ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar.
De gemiddelde koopsom van de woning laat een lichte stijging zien (2,9%) tot een gemiddeld bedrag van €224.700,-.

Hypotheekaanvragen
Zoals de afgelopen jaren al te zien is geweest is het aandeel van jonge kopers gedaald, terwijl de 45 plussers (30%) die een woning kopen aanzienlijk is gestegen. Ook in het eerste half jaar van 2015 is deze trend niet veranderd.
Ook het aantal geregeistreerde hypotheken is inhet eerste half jaar van 2015 verder toegenomen.
Dit zijn goede berichten uit de markt voor de woningzoeker, maar ook zeker voor de verkopende partij.
Bron: Rabobank en NVM