dinsdag 11 augustus 2020

Verkoopprijzen onveranderd goed


De prijzen van koopwoningen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar verder gestegen. Het aantal verkochte woningen in Brabant Noordoost is met 3,5% toegenomen terwijl er landelijke een lichte daling te zien is. De stijging van het aantal verkochte woningen is te danken aan een enigszins ruimer aanbod van koopwoningen en het aantal starters dat daadwerkelijk over gaat tot koop neemt toe. Het coronavirus draagt er toe bij dat de vraag naar landelijk gelegen woningen is gestegen. De woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 52% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd.Starters en doorstromers meer kansen
Het was een kwartaal dat zo goed als geheel in coronatijd plaats vond. Makelaars en taxateurs hebben hierop snel geanticipeerd. Bezichtigingen vinden al vanaf het begin van de anderhalvemeter-economie plaats met maximaal twee kijkers, met 1,5 meter afstand, deurklinken worden gedesinfecteerd etc. NVM heeft ook vaart gemaakt met het op een betrouwbare manier ondertekenen van contracten. Geldverstrekkers en notarissen accepteren de door NVM ontwikkelde digitale handtekening inmiddels. Onno Hoes, voorzitter NVM: “Hoewel er in absolute zin minder kopers zijn, blijft men overbieden om de gewenste woning te bemachtigen. Nu er minder belangstelling is van beleggers en expats krijgen starters en doorstromers meer kansen. We merken dat de consumentvertrouwen heeft in de veerkracht van de Nederlandse economie; men omarmt de eigen woning en denkt niet op de korte maar op lange termijn”. 

Bouwen, bouwen, bouwen
De behoefte aan nieuwbouwwoningen blijft ongekend groot: berekeningen van het ministerie van BZK tonen aan dat er jaarlijks landelijk zo’n 90.000 woningen bij moeten komen. In de praktijk merken makelaars dat bouw- en vergunningsprocedures te lang duren. Zo noemt men o.a. de stikstof- en PFAS-problematiek als reden van vertraging. “Een eigen minister van Wonen in een volgend kabinet is van groot belang”, aldus Hoes. “Door de patstelling in de stikstof- en PFAS-dossiers is kostbare tijd verloren gegaan. Het kabinet heeft daar niet adequaat op gereageerd. Er moet substantieel meer gebouwd worden zodat er ook -vaak goedkopere- bestaande woningen vrij komen. Dit vraagt om stevige regie van met name het Rijk. Het is belangrijk dat gemeenten en provincies gestimuleerd worden om te bouwen in de juiste typen en prijsklassen”.

maandag 27 januari 2020

Zilvervisjes bestrijden


We hebben ze allemaal wel eens voorbij zien schieten. Zilvervisjes. Tussen stapels oud papier, achter de bank, maar ook gewoon rennend over de muur. Vliegensvlug zijn ze en ze geven altijd een onfris gevoel. Niemand wil ongewenste huisdieren. Hoe komt u van deze beestjes af?

Vieze woning
Zilvervisjes zijn, zoals de naam al verklapt, zilverkleurige insecten die u vooral tegenkomt in vochtige en donkere ruimtes. Ze zijn ongevaarlijk voor de menselijke gezondheid en ze dragen ook geen ziekteverwerkers met zich mee. In de getale waarin wij ze vaak in huis vinden, richten deze beestjes ook geen directe schade aan. Toch willen we er graag vanaf, omdat ze ons toch het gevoel van een vieze woning geven. Dat terwijl de zilvervisjes zowel in schone als in minder schone woningen te vinden zijn. Klimaat
Zilvervisjes gedijen het best in goed geïsoleerde woningen, daarom hebben vaak nieuwbouwwoningen meer last van deze beestjes dan de iets minder goed geïsoleerde woningen. In de nieuwbouwwoning blijft het vaak warmer en vochtiger. Een perfect klimaat voor het zilvervisje is een ruimte met een temperatuur van 25 graden en een luchtvochtigheid van 25 procent. 

Natuurlijke manier van bestrijden
Om af te komen van de zilvervisjes, kunt u de chemische bestrijdingsmiddelen gewoon laten staan. Een natuurlijke manier van bestrijden is sowieso beter voor mens en natuur. De zilvervisjes leggen hun eieren, dat kunnen er honderd per keer zijn, in kieren en naden van de woning. Na gemiddeld vier weken komen deze eieren uit. Een chemische spray verlost u van de huidige zilvervisjes, maar niet van de eitjes die ze leggen. Zo loopt u altijd achter de feiten aan.

Luchtvochtigheid verlagen
Om de zilvervisjes uit uw woning te krijgen, moet u het probleem bij de bron aanpakken. Wanneer u in uw woning een lage luchtvochtigheid en temperatuur creëert, zullen de huidige zilvervisjes en de gelegde eitjes niet overleven. Door te ventileren, pakt u de luchtvochtigheid aan en hebt u de bron te pakken. Zorg verder dat naden en kieren in u woning dicht zijn. Dan hebben zilvervisjes geen kans zich daar te nestelen om eitjes te leggen. Het afdrogen van de badkamer helpt ook om de luchtvochtigheid van de woning te laten dalen. Als laatste kunt u nog vochtvreters in uw woning plaatsen.


dinsdag 7 januari 2020

De positieve prijsontwikkeling in geheel Brabant Noordoost zet verder door
Ondanks een stijging van het aantal verkochte woningen blijft er nog een flink tekort. Er moeten dus nog veel woning worden bijgebouwd, met name voor senioren en ook betaalbare huurwoningen. Het verschil tussen de prijzen van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen is groot waardoor de druk op de markt van bestaande woningen verder toeneemt.

Landelijk
Het aanbod op de woningmarkt is in een jaar tijd wederom fors afgenomen van 46.536 naar 37.997 woningen en dat is een daling van ruim 18% t.o.v. vorig jaar. Vergeleken met een kwartaal eerder blijft de hoeveelheid aanbod nagenoeg onveranderd. Overigens bedraagt de hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal 43.257 woningen. 
Het aantal transacties is nog iets toegenomen met 3,2% van 39.284 naar 40.434 woningen. Daarbij is het aantal transacties voor appartementen met 1,9% gedaald, dat voor tussenwoningen stijgt 2,5%, voor twee-onder-één-kap met 5,1% en er zijn zelfs 8,9% méér vrijstaande woningen verkocht. Dus iets meer stijging naarmate het woningtype duurder is. Het omgekeerde geldt voor de transactieprijzen die juist voor appartementen het meeste toenemen. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €326.000, een stijging van 8%. Ruim 42% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht.

Regio Den Bosch 
In deze regio staan halverwege het kwartaal 1.018 woningen te koop, 20,1% minder t.o.v. vorig jaar. Daarvan zijn er 463 vrijstaand. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal daalt met 3,9% naar 1004 woningen. Vraagprijzen stijgen 6,9%;
hoekwoningen noteren zelfs een 17,5% hogere vraagprijs. Het aantal  transacties stijgt met 10,2% naar nu 915 woningen. Vrijstaande woningen stegen het sterkst met 27%. Transactieprijzen lopen met 9,6% op naar nu €363.000. Alle woningtypen stijgen in prijs behalve de hoekwoningen. De verkooptijd bedraagt 41 dagen.

Conclusie
Minder woningaanbod, hogere transactieprijzen, toenemende schaarste en veel te weinig nieuwbouw domineren al enige tijd de woningmarkt. Dit geeft nog wel kansen bij doorstroming, vooral als nog relatief veel rente op de hypotheek wordt betaald en mits in het schaarse aanbod een geschikte woning gevonden wordt. Maar vooral starters zijn in toenemende mate de dupe, met name door enorme schaarste in de bestaande bouw en de voor hen vaak niet haalbare prijzen in de nieuwbouw. 

In de hier beschreven regio’s is sprake van krappe woningmarkten. Alleen de regio Oss e.o. laat een evenwichtige markt zien.

dinsdag 15 oktober 2019

VOLOP KANSEN VOOR DE DOORSTROMER

De opnieuw verlaagde rente creëert voor de doorstromers nieuwe kansen. Woningbezitters pakken nu hun kans om groter, kleiner of anders te gaan wonen. Er zijn bij een verhuizing mogelijkheden voor verduurzaming, vaak met subsidie, tegen een fors lagere maandlast dan voorheen.

Vandaag, donderdag 10 oktober, zijn na 10.00 uur de cijfers bekend gemaakt van het 3e kwartaal 2019 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de vier regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Brabant Noord Oost. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 3e kwartaal 2018 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.
Landelijk
Het aantal transacties is minimaal gestegen met 0,9% naar 36.365 woningen. Het aantal verkochte vrijstaande woningen daalde juist en wel met ruim 4%. In de prijsklassen tot 250.000 euro daalt het aantal transacties; in de hogere prijsklassen is juist sprake van een toename die het grootst is, maar liefst 20%, in de prijsklasse tussen 350.000 en 400.000 euro. Verkoopprijzen nemen nog wel steeds toe (nu 7,2%) maar de mate van prijsstijging vlakt af. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €313.000. De KI[1] bedraagt nu 3,1 maar verschilt enorm per regio.
Dit kwartaal werden er 6.900 nieuwbouwwoningen verkocht, een daling van 8,4%. Daarbij stijgt het aanbod met 17% naar 15.900 stuks. Gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning ligt nu op €391.000 en dat is 14% meer dan een jaar terug. KI bedraagt 7,5.
Regio Den Bosch e.o.
Deze regio omvat de gemeenten Maasdriel, Boxtel, Haaren (ged.),’s-Hertogenbosch, Heusden (ged.),Schijndel, Sint-Michelsgestel en Vught. Het aantal  transacties stijgt met 3,9% naar nu 789 woningen. Er is wel een daling bij appartementen (-10,2%) en 2-onder-één-kap woningen stegen het sterkst met 13,7%. Transactieprijzen lopen met bijna 7,5% op naar nu €351.000. Alle woningtypen stijgen in prijs behalve de 2-onder-één-kap woningen. De verkooptijd bedraagt 41 dagen. De woningmarkt in deze regio is nog krap KI = 4,0.

Regio Uden e.o.
Onder deze regio vallen de gemeenten Boekel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Gemert-Bakel (ged.) en Bernheze (ged.). Het aantal transacties neemt 7,4% af naar nu 303 woningen maar het aantal verkochte tussenwoningen nam juist toe (14,4%). Het meest verkochte woningtype is hier ook de tussenwoning waarvan er 79 zijn verkocht. Transactie-prijzen stijgen met ruim 4,3% naar nu €310.000. Verkopen lukt in gemiddeld 47 dagen. De woningmarkt is in deze regio heeft nu een KI van 5,4. 
Regio Oss e.o.
Onder deze regio vallen de gemeenten Oss, Maasdonk, Landerd en Bernheze (ged.). Het aantal transacties neemt 10,5% af naar 179 verkochte woningen. De afname betreft ook voor alle woningtypen. Transactie-prijzen stijgen met 6% naar €291.000. Verkopen lukt in gemiddeld 55 dagen. De woningmarkt in deze regio blijft evenwichtig met KI = 6,1. 
Regio Waalwijk Drunen
Onder deze regio vallen delen van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Het aantal transacties daalt 4,2% naar 154 stuks. De sterkste daling is te zien bij de vrijstaand met 25,8%. Transactieprijzen stijgen 5,9% naar €302.000. De benodigde verkooptijd bedraagt 47 dagen. Deze regio kent een KI = 4,2.
Conclusie
De druk op de woningmarkt bestaande bouw is toch weer wat toegenomen door achterblijvende hoeveelheden nieuw aanbod. Dit segment van de woningmarkt is dan ook nog steeds flink oververhit. In de nieuwbouw echter is juist sprake van meer nieuw aanbod met tegelijk wat dalende transactieaantallen. 
[1] De krapte-indicator(KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.
Onderstaand de cijfers van het 3e NVM Brabant Noord-Oost.

Bron: NVM Brabant Noord-Oost

donderdag 19 september 2019

Prinsjesdag 2019; Erkenning van de woningmarkt-gekte
Ruim voordat de koning (mét baard!) de leden van de Staten-Generaal toesprak lekte, geheel traditiegetrouw, de belangrijkste informatie uit de Miljoenennota van 2020 uit. Geen nieuws tot dusver! Aangaande de kabinetsplannen voor de woningmarkt is er wél belangrijk nieuws te melden waar Rücker Raaijmakers makelaardij u, als (toekomstig) huiseigenaar, graag van op de hoogte brengt.

Onorthodoxe plannen
Om de woorden van het NRC te citeren presenteerde het kabinet vandaag “onorthodoxe plannen om de slepende woningmarktcrisis te bezweren.” De ernst van de krapte op de Nederlandse woningmarkt is doorgedrongen tot in Den Haag. Met name in de grote steden hebben starters nauwelijks kans op een woning doordat de woningprijzen in de afgelopen jaren tot recordhoogte zijn gestegen. Nieuwbouw kan de druk op deze prijzen enigszins temperen, maar in de afgelopen jaren werd er veel minder gebouwd dan vooraf gepland.

Pot met geld
Het kabinet trekt een miljard euro uit om nieuwbouwprojecten te subsidiëren. Tevens komt er een miljard euro beschikbaar voor woningcorporaties, zodat deze meer huizen kunnen gaan bouwen. De tekorten op de woningmarkt moeten hiermee worden teruggedrongen. 

Overdrachtsbelasting voor starters
Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om de overdrachtsbelasting voor starters te schrappen. Deze forse aanslag op de portemonnee van nieuwkomers op de woningmarkt moet worden gecompenseerd door de overdrachtsbelasting voor beleggers op de woningmarkt juist te verhogen. De laatstgenoemde groep is een bedreiging voor starters. Beleggers kapen vaak woningen voor de neus van starters weg. 

WOZ-waarde stijgt opnieuw
Natuurlijk is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Er zijn ook maatregelen die huiseigenaren gaan treffen in de portemonnee. Zo zal de WOZ-waarde opnieuw stijgen. De WOZ-beschikking die begin 2020 op uw deurmat valt geeft de marktontwikkeling weer tussen januari 2018 en januari 2019. Volgens de Waarderingskamer zal de gemiddelde WOZ-waarde in 2020 stijgen met 8-10%. De WOZ-waarde vormt de grondslag voor gemeentelijke heffingen en belastingen. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.Beperking hypotheekrenteaftrek
In de afgelopen jaren werd de hypotheekrenteaftrek heel geleidelijk beperkt. Jaarlijks daalde het tarief met 0,5% per jaar tot 49% in 2019. Vanaf 2020 wordt het hoogste tarief waartegen men hypotheekrente kan aftrekken versneld afgebouwd met 3% per jaar. Hiermee komt de maximale hypotheekrenteaftrek voor 2020 uit op 46%. De beperking op de hypotheekrenteaftrek treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Overige huiseigenaren mogen de hypotheekrente tegen hetzelfde tarief aftrekken als waartegen hun inkomen wordt belast.

Daling eigenwoningforfait
Om de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek iets te compenseren verlaagt het kabinet het eigenwoningforfait. In 2020 gaat het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1.080.000 euro omlaag met 0,05%. Het tarief komt hiermee voor deze woningen uit op 0,6%. Een gunstige compensatie voor deze huiseigenaren, want wanneer het eigenwoningforfait daalt wordt de aftrek van de eigen woning hoger. Dit kan vervolgens weer leiden tot een hogere (eventuele) belastingteruggave. Ook de inkomstenbelasting gaat in 2020 omlaag waardoor we er netto (iets) meer aan overhouden.

Meer hypotheek voor tweeverdieners
In 2020 kunnen tweeverdieners meer hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen. De maximale hypotheek kan worden bepaald door het hoogste inkomen te vermeerderen met 80% van het lagere inkomen. In 2019 is dit 70%.

woensdag 8 mei 2019

De Groote Rede 525247 LA Rosmalen Vraagprijs € 369.000,- k.k

Zeer ruime woning met 4 woonlagen, 4 slaapkamers (5de mogelijk), groot terras op een leuke locatie in de Grote Wielen.

DE GROTE WIELEN:
In het oostelijk deel van ’s-Hertogenbosch is de nieuwe woonwijk De Groote Wielen gelegen. Heerlijk wonen midden in het mooie poldergebied. Architectuur met respect voor ruimte en natuur. Inmiddels heeft hier een diversiteit aan bewoners een thuis gevonden. In al even diverse woningtypes, ruim 4.300 woningen. Verdeeld over zes verschillende woonbuurten met ieder een eigen sfeer en karakter. De Groote Wielen, het ‘Groote Woonplezier’.
Deze woning is gelegen in de buurt "Broekland".

ALGEMEEN:
Bouwjaar: 2005
Woonoppervlak: 171,8 m2
Gebouw gebonden buitenruimte: 65 m2
Inhoud woning: 585 m3NEN2580: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

INDELING
BEGANE GROND:
Entree, hal met meterkast (9 groepen), toegang tot een werk-/slaap-/speelkamer of praktijkruimte (11 m2).
Achter deze kamer is een ruimte van ca. 7 m2 die momenteel in gebruik is als waskamer. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een deur die toegang geeft tot de afgesloten parkeergarage met 2 privé parkeerplaatsen.
Op de begane grond is tevens een toilet met fonteintje. Via de rechte trap wordt de eerste verdieping bereikt met de woonkamer en de leefkeuken.

EERSTE VERDIEPING:
Deze hele verdieping is voorzien van een mooie kwaliteit laminaat. De keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning en uitgerust met een grote en kleine spoelbak, 5-pits fornuis, afzuigkap, vaatwasser, koel/vriescombinatie en een grote oven. De kastdeuren en laden zijn oranje/rood van kleur.
Aan de woonkamer is een groot terras gelegen van ca 66 m2. Ligging is Zuid/West.

TWEEDE VERDIEPING:
Via een vaste trap komt men op een ruime overloop die toegang geeft tot 3 slaapkamers, een berghok met CV opstelling (Remeha)en de badkamer. De badkamer heeft een douche, ligbad, toilet, een grote wastafel en een opbergkast. Vooral de slaapkamers aan de voorzijde hebben leuk uitzicht. De vaste rechte trap geeft toegang tot de derde verdieping.

DERDE VERDIEPING:
Hier is een (4de) slaapkamer en een bergruimte van ca. 5 m2.TERRAS:
Dit terras is bijzonder groot (65 m2) en heerlijk gelegen (Z/W). Je geniet hier heel snel van de eerste zonnestralen.
Het achterste gedeelte is overkapt

BIJZONDERHEDEN:
- volledig dubbel glas
- uitzicht op alle verdiepingen is bijzonder leuk, je kijkt tussen huizenblokken door, dus redelijk vergezicht
- zeer ruime woning
- woning met mogelijkheden ivm de ruimte en ingang op de begane grond ook geschikt voor huisgebonden beroepen
- dorpscentrum en uitvalswegen dichtbij
- gezellige leefkeuken met leuk uitzicht

Rücker Raaijmakers Makelaardij o.g. b.v.
Vughterweg 53
5211 CK 'S-Hertogenbosch

donderdag 25 april 2019

Villa te koop in Geffen


Heesterseweg 125386 KT Geffen Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Omschrijving
Ruime, hoogwaardige en goed ingedeelde vrijstaande villa met een vrijstaand bijgebouw dat geschikt is als bedrijfsruimte/ kantoorruimte of als dubbele garage. De fraai aangelegde tuin biedt veel privacy. De woning ligt aan de rand van de bebouwde kom. Het is een verrassend fijne en rustige woonlocatie. Op circa 300 meter wordt een nieuwe villawijk gerealiseerd. Alles is op fietsafstand bereikbaar, zoals basisscholen en het centrum van Geffen met zijn diversiteit aan horeca en winkelvoorzieningen. Tevens bevinden zich de uitvalswegen naar de A59 en A50 in de directe omgeving.

ALGEMEEN:
Inhoud woonhuis: ca. 677 m3
Woonoppervlakte woonhuis: ca. 212 m2
Inhoud bijgebouw: ca. 205 m3
Gebruiksoppervlakte bijgebouw: ca. 60 m2
Perceeloppervlakte: 548 m2
Bouwjaar: 1996
De woning is recent gerenoveerd en verkeert in een zeer goede staat.

INDELING:
BEGANE GROND:
De entree bevindt zich centraal in de voorgevel. Ruime hal met meterkast (12 groepen, 2 aardlekschakelaars), toilet met fonteintje, garderobe en trapopgang naar de eerste verdieping. De hal geeft toegang tot de woonkamer.
De royale L-vormige living (ca. 58 m2) heeft veel lichtinval en is voorzien van een noorse grenen vloer. De grote schuifpui biedt toegang tot de tuin met het terras op het zuiden. Er is tevens een mogelijkheid voor het plaatsen van een open haard (rookkanaal aanwezig).
De semi open keuken is voorzien van een gaskookplaat, een rvs afzuigkap, een vaatwasser, een koelkast, een oven, een close-in-boiler en voldoende kastruimte. Vanuit de woonkamer is een ruime en praktische bijkeuken bereikbaar met vaste kasten en de aansluitingen voor de wasmachine en de droger. Tevens is hier de mogelijkheid om een keukenblokje te plaatsen en is er middels een loopdeur toegang tot de tuin.

EERSTE VERDIEPING:
Lichte overloop met een doorlopende grenen vloer over de gehele verdieping, drie ruime slaapkamers (mogelijkheid om er vier van te maken) en de badkamer.
De eerste slaapkamer is ruim (ca. 23 m2) en gelegen aan de achterzijde. Daarnaast bevindt zich de tweede ruime slaapkamer (ca. 20 m2) en aan de voorzijde vindt u de derde slaapkamer. (ca. 12 m2)
De badkamer is voorzien van een breed wastafelmeubel, een douchecabine, een 2e toilet, een ligbad en een radiator.

TWEEDE VERDIEPING:
Middels een vaste trap komt u op de royale zolderverdieping met veel bergruimte en de opstelling van de C.V. combiketel. Hier zou een extra slaapkamer gecreëerd kunnen worden.


TUIN:
De fraai aangelegde tuin (ca. 10 tot 16 meter breed en 13 meter diep) is gelegen op het zuidoosten, is voorzien van een achterom naast het bijgebouw en heeft diverse terrassen. Het terras aan de woning is voorzien van zonwering.

BIJGEBOUW:
Het bijgebouw kan worden gebruikt als bedrijfsruimte, kantoor of garage en is zeer hoogwaardig gebouwd. Deze ruimte is volledig geïsoleerd en voorzien van elektra, voorbereidingen voor water en riolering en heeft op de verdieping een dakraam.

BIJZONDERHEDEN:
- de woning bevindt zich zowel binnen als buiten in een goede staat van onderhoud
- de woning is voorzien van meranti kozijnen met dubbele beglazing HR
- schilderwerk uitgevoerd in 2015/2016
- combiketel is vervangen in 2009 (Nefit Topline HR)
- bijgebouw is voorzien van twee roldeuren met afstandsbedieningen
- woning en bijgebouw zijn voorzien van een alarminstallatie
- zeer onderhoudsvriendelijke woning
- lage stookkosten door goede isolatie (gas en elektra € 160,- per maand)

LIGGING:
Geffen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, behorend tot het Kwartier van Maasland van de Meijerij van ´s-Hertogenbosch. Tot 1993 was het een zelfstandige gemeente, maar werd samengevoegd met Nuland en Vinkel om samen de gemeente Maasdonk te vormen.
Geffen heeft circa 4600 inwoners en was daarmee het grootste dorp binnen de gemeente. Om die reden stond het gemeentehuis van de gemeente Maasdonk in Geffen. Per 1 januari 2015 is Maasdonk opgeheven en maakt Geffen voortaan deel uit van de gemeente Oss.
In 1298 werd Geffen voor het eerst officieel als plaatsnaam genoemd. Geffen wordt omringd door landbouwgebied. In het noorden ligt een grootschalig poldergebied waar vroeger de Beerse Overlaat was gesitueerd. Naar het oosten toe is er een kleinschalig gebied wat begrensd wordt door de stadsrand van Oss en diverse autowegen.
Tot ongeveer 1900 waren hier nog hakhoutbosjes en dergelijke te vinden. Hier liggen nog de Geffense Bosjes, een wandelgebied bestaande uit naaldbos. Daarnaast ligt de Geffense Plas, een door zandwinning ontstane recreatieplas.

Kortom: Door de gunstige ligging, de leuke indeling en het vele groen is het hier heerlijk vertoeven in alle privacy.
Rücker Raaijmakers Makelaardij o.g. b.v.
Vughterweg 53
5211 CK 'S-Hertogenbosch