dinsdag 14 juli 2015

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop nog steeds 36 maanden?

De verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een huis, kantoor of ander vastgoed is sinds januari 2015 weer teruggebracht naar 6 maanden. De oude regeling is echter nog wel van belang.
Als er een huis, kantoor of ander vastgoed is aangekocht in de periode van 1 september 2012 t/m 31 december 2014, dan is de regeling nog steeds van toepassing. Als dat pand binnen 36 maanden na de aankoop weer wordt doorverkocht. In het uiterste geval loopt de oude regeling door t/m 31 december 2017. Koper betaalt dan alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand.
Doorverkoop na 1 januari 2015
Is er een huis, kantoor of ander vastgoed aangekocht op of na 1 januari 2015 en wordt het pand binnen 6 maanden doorverkocht? De overdrachtsbelasing wordt dan berekend over de meerwaarde van het pand. Voor meer informatie zie de berichtgeving
van de Overheid en ons artikel van 11 november 2014.

Let op!
In artikel 2.2. van de koopovereenkomst kan worden afgesproken of koper dit voordeel wel of niet aan verkoper vergoedt. Van rechtswege heeft koper namelijk recht op dit voordeel! Meestal wordt afgesproken dat verkoper het voordeel krijgt. Deze bijzonderheid moet overigens wel expliciet in de onderhandelingen aan de orde komen! Zie ook het aanvullende
artikel op artikel 2.2 (docx).

Wij zijn op zoek naar woningen !


Geen opmerkingen:

Een reactie posten