zaterdag 22 november 2014

Aanpassing regeling executieveilingen
Voor veel mensen is het kopen van een woning op een veiling een griezelige zaak. Koop ik geen kat in de zak en zijn er geen verborgen gebreken aan de woning? Dit is aanleiding geweest voor de overheid om de veilingprocedures tegen het licht te houden en te komen met initiatieven om deze onzekerheid bij het grote publiek weg te nemen.Het door de Regering ingediende wetsvoorstel dat moet leiden tot verbetering van de executoriale veiling van onroerende zaken, is inmiddels ook door de Eerste Kamer aangenomen. De Minister van Veiligheid en Justitie streeft er naar deze aangepaste regeling op 1 januari 2015 in te voeren.
Een van de belangrijkste aanpassingen is de mogelijkheid de executieveiling via internet te laten plaatsvinden. Het is immers voor zowel de hypotheekhouder, die tot openbare verkoop overgaat, als de schuldenaar van belang dat een zo hoog mogelijke opbrengst wordt verkregen. Door gebruik te maken van internet wordt een groot publiek bereikt, wordt voldaan aan het openbare karakter van de veiling en wordt de kans vergroot dat de meest biedende gegadigde deel kan nemen aan de veiling. Bovendien is internet een uitstekend middel om op een efficiënte wijze alle informatie over de voorgenomen verkoop beschikbaar te stellen.Ook ten aanzien van de voorbereiding van de veiling worden een aantal verbeteringen aangebracht. Zo moet de veiling op een website worden aangekondigd en moeten de veilingvoorwaarden ten minste 30 dagen vóór de veiling worden bekend gemaakt. Daarnaast verkrijgt de koper vóór de veiling een indicatie van de kosten. Tot deze kosten behoren geen andere dan de verschuldigde overdrachtsbelasting of btw, het honorarium van de notaris, de Kadasterkosten en de kosten van ontruiming.Het probleem van het niet vooraf kunnen bezichtigen van de woning – omdat de eigenaar toegang tot de woning weigerde – behoort tot het verleden. De hypotheekhouder (bank) werd dan gedwongen om via de rechter het beheerbeding in te roepen, maar vanwege deze omslachtige weg werd dit vaak achterwege gelaten, met als gevolg dat gegadigden vaak afzien van een bieding. Bij inwerkingtreding van de wet zijn de eigenaar en de gebruikers van de woning verplicht om medewerking te verlenen aan bezichtiging van de woning.Op deze manier wordt het weer aantrekkelijker om op een executieveiling een woning te kopen. Laat u echter vooraf goed door uw makelaar of een  notaris informeren over het proces van een openbare verkoop. U komt dan beslagen ten ijs.
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Notamail 2014/244

maandag 17 november 2014

Weetjes over een hypotheek

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning
U kunt in 2014 een hypotheek afsluiten tot 104% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.
2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis. De overheid doet dit stapsgewijs om starters tegemoet te komen en huizenkopers tijd te geven om te sparen.

 contact

Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers.
Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Sinds 1 januari 2013 krijgt u alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.