woensdag 21 september 2016

Prinsjesdag 2016; plannen uitgelekt, maar toch feest!


________________________________________
Evenals andere jaren lagen de plannen voor Prinsjesdag al op straat, ruim voordat er ook maar één woord van de troonrede werd uitgesproken. Wat wél nieuw was; de Gouden Koets werd verruild voor de Glazen Koets en ook de hoedjesparade verraste ons opnieuw. Maar vooral het positieve geluid klonk ons als muziek in de oren!

Startsein verkiezingsstrijd
Met de eerste zinnen van de troonrede zette Koning Willem-Alexander meteen de positieve toon: “Nederland heeft de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten gekregen. De financieel-economische crisis ligt achter ons. Wij leven in een welvarend en aantrekkelijk land.” Natuurlijk haakten de oppositiepartijen hier na afloop van de troonrede direct op in. Want met deze ‘goed-nieuwsshow’ zou het huidige kabinet zichzelf veel te veel op de borst kloppen. Uiteraard is dit alles deel van het politieke spel, er dienen zich in maart volgend jaar immers Tweede Kamer verkiezingen aan. Deze derde dinsdag van september is dan ook hét moment om de verkiezingsstrijd te laten losbarsten.
De politieke show achter ons latend kijken we liever naar de feiten en de plannen die zijn gemaakt voor de woningmarkt in 2017. Wij zetten de belangrijkste maatregelen graag voor u op een rij.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag
Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, wordt per 1 januari 2017 weer iets verder verlaagd naar 50%. Het huidige percentage staat op 50,5%.

NHG-grens wordt aangepast
Net zoals vóór 2009 het geval was, zal per 1 januari 2017 de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer jaarlijks (op 1 januari) gekoppeld worden aan de gemiddelde huizenprijs. In 2009 werd deze kostengrens tijdelijk verhoogd naar €350.000. Dit was één van de crisismaatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Sinds 2012 werd de grens stapsgewijs afgebouwd. Per januari 2017 wordt de NHG-grens dus weer bepaald zoals voor de crisis.Maximale hypotheek omlaag naar 101%
Het maximale bedrag dat u mag lenen voor de aankoop van een woning staat op dit moment op 102% van de waarde van de woning. Per 1 januari 2017 wordt dit percentage verlaagd naar 101%. Dit betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten - zoals overdrachtsbelasting en financieringskosten- uit eigen middelen moet financieren. Dit percentage is in de afgelopen jaren afgebouwd en zal per 1 januari 2018 worden teruggebracht naar 100%.
Positief geluid?!
We zijn begonnen met de minder leuke maatregelen. Dan hebben we het slechte nieuws maar gehad. Want na het lezen van bovengenoemde punten gaat bij u wellicht niet direct de vlag uit. Toch is er ook veel positief nieuws en daar richten wij ons graag op! Zo gaan negen van de tien Nederlanders er in koopkracht op vooruit en wordt er geïnvesteerd in onder andere zorg, onderwijs en veiligheid. Maar ook belastingvrij schenken wordt weer een stuk aantrekkelijker.

Schenkingsvrijstelling weer naar €100.000
Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd naar €100.000. Het huidige bedrag staat op €53.016. Voorwaarde is dat dit schenkingsbedrag wordt besteed aan verbetering van de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld. De leeftijdsgrens voor de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar liggen. Vanaf 1 januari 2017 hoeft er geen sprake meer te zijn van een ouder-kindrelatie. Daarnaast mag de schenking gespreid over drie jaar worden gedaan. Voorwaarde is dat de ontvanger in het laatste jaar jonger is dan 40. Heeft u in 2015 of 2016 al een schenking gedaan? Dan geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk om in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal €46.984 tot aan een totaalbedrag van €100.000.

Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede
In dit artikel hebben we de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor u uitgelicht. Bent u benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wilt u de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2017 inzien? Dan verwijzen wij u graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.
 Bron
Vereniging Eigen Huis

Ben je op zoek naar een woning of wil je jouw woning verkopen? Klik dan hier