maandag 15 april 2019

NVM cijfers van het 1e kwartaal 2019
Woningmarkt gaat richting evenwicht, echter krapte blijft.

De druk op de woningmarkt is nog altijd groot maar lijkt voor de meeste regio’s iets voorbij zijn dieptepunt. Ten opzichte van vorig jaar is er weliswaar nog sprake van verdere verkrapping omdat het aanbod sneller afneemt dan het aantal transacties. Echter, het afgelopen half jaar is dat andersom: het aanbod neemt minder snel af dan het aantal transacties waardoor de schaarste op de woningmarkt licht afneemt en de woningzoeker iets meer keus heeft.

Opmerkelijk is dat steeds meer mensen uit de stad trekken en zich in de dorpen vestigen zodat de verkooptijd in de stad minder snel daalt dan in de dorpen. De vraag naar gelijkvloerse- en comfortabele woningen neemt toe, deze worden dan ook snel verkocht. Doordat nieuwbouw erg duur is geworden kiest men voor doorstroom naar een bestaande woning.“De krapte op de woningmarkt houdt aan. Toch neemt de gekte verder af” concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2019. “In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 3,2% minder woningen van eigenaar gewisseld dan in datzelfde kwartaal in 2018. Het aantal verkopen stabiliseert en we bereikenhet nieuwe normaal’

Wanneer de huidige trends doorzetten, komen de NVM-makelaars dit jaar uit op 145.000 transacties.
Het aanbod op de woningmarkt daalt nog altijd, met 17% echter minder hevig dan voorheen. Vraagprijzen stijgen nog steeds flink, afgelopen jaar met bijna 11%; appartementen met wel 19% terwijl vraagprijzen van twee-onder-één-kap en vrijstaand met  resp. 7% en 8% opliepen. Van het nieuwe woningaanbod wordt 71% binnen 90 dagen verkocht.

Het aantal transacties is gedaald met ruim 3% en dat is een stuk minder hevig dan voorheen. Transactieprijzen liepen het afgelopen jaar op naar €294.000 en dat is ruim 8% méér dan een jaar geleden maar toch iets minder dan voorheen. Appartementen stegen 10,5% in prijs; vrijstaande woningen met 5,4%. Een woning verkopen lukt in 45 dagen; vorig jaar waren dat er nog 56. 
Klik hier voor de landelijke cijfers.
Hieronder het 1e kwartaal van NVM Brabant Noord-Oost:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten